GRIP belastingadvies

Abonnementen

Voor de steeds terugkerende werkzaamheden is het in de praktijk al gebruikelijk dat er een vaste prijs wordt afgesproken maar de extra werkzaamheden worden dan vaak apart in rekening gebracht. Dit kan tot frustraties van zowel de klant als de dienstverlener leiden en dat gaat weer ten koste van de totale dienstverlening.

Daarom heeft GRIP belastingadvies besloten om voor de klanten waarvoor de jaarrekening(en) en aangifte(n) verzorgd gaan worden, uitsluitend via een abonnement zullen gaan plaatsvinden. Vooraf zal er een inschatting worden gemaakt van de te verrichten werkzaamheden en op basis daarvan krijgt een klant de keuze uit de drie abonnementsvormen:

"Voor alle adviesdiensten geldt een uurtarief van € 120,00 (exclusief BTW) en het is mogelijk vooraf een prijsafspraak te maken als de opdracht daar geschikt voor is."

Basisabonnement

 • De jaarrekening(en)
 • De aangifte(n) inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting
 • Eventueel administratie en andere vaste terugkerende werkzaamheden
 • 5% korting op uurtarief extra werk

Plusabonnement

 • De jaarrekening(en)
 • De aangifte(n) inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting
 • Eventueel administratie en andere vaste terugkerende werkzaamheden
 • Belastingadvies
 • Bezwaarprocedures
 • Overleg belastingdienst
 • 10% korting op uurtarief extra werk

Alles in 1 abonnement

 • De jaarrekening(en)
 • De aangifte(n) inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting
 • Eventueel administratie en andere vaste terugkerende werkzaamheden
 • Belastingadvies
 • Bezwaarprocedures
 • Overleg belastingdienst
 • Alle andere bijkomende (belasting)werkzaamheden zoals onder andere de uitvoering herstructurering, beoordelen akten, besprekingen, opstellen overeenkomsten
 • 15% korting op uurtarief ten aanzien van niet belasting gerelateerde werkzaamheden
"Als een klant en GRIP belastingadvies een langdurige relatie aangaan, is het van belang dat alles zoveel mogelijk in het teken staat van de uit te voeren werkzaamheden."
Erik Bosma

Contact GRIP

Bent u nieuwsgierig naar de dienstverlening van GRIP belastingadvies?

06-46426781